Rólunk

Afrika a 21. században gazdasági, politikai, szociális értelemben felértékelődőben van. Az eddig (főként a globális média által) közvetített főként sztereotip képhez képest a kontinens számos lehetőséget kínál a vele együttműködő partnerek számára (partnerségről szól többek között az Európai Unió Afrika-stratégiája is). Természetesen a realitás azt a képet vázolja, amelyben a kontinensről Európába, ezáltal Magyarországra is hatást gyakorló migráció eddig ismeretlen kihívások elé állít bennünket. Ezek a kihívások természetüknél fogva egyrészt kizárják az egyetlen állam által kínált megoldást, azaz szükséges az államok és az egyéb típusú szereplők közötti szoros együttműködés, mind szociális, egészségügyi, kulturális, illetve mind gazdasági és politikai vonalakon, másrészt csakis akkor vezethet eredményre, ha lehetővé teszi a különböző tudományos területek és diszciplínák közötti összhangot és kooperációt.

Szakmai szempontból a Kutatóközpont célja, hogy legyen hazánkban olyan kutatási potenciál, s ennek kifejlesztésével párhuzamosan olyan szakemberképzés, amely képes kinevelni olyan személyeket, akik értik és ismerik Afrika problémáit, egyben lehetőségeit. Ezáltal gazdagíthatják a magyar tudományos teljesítmények sorát e vonatkozásban is. Ehhez a Központ, valamint az általa tervezett BA minor szak, valamint a természetes együttműködés a PTE BTK Történettudományi Intézet „Kapcsolódó kontinensek” elnevezésű akkreditált mesterszakkal, továbbá az ELTE Afrikanisztika mesterszakkal megfelelő hátteret adhat.

A mai Afrika és az afrikai politikai-gazdasági viszonyok és átalakulások megértéséhez sokoldalú, diszciplínák közötti társadalomtudományi ismeretekre és tudásokra van szükség (mind inter-, mind multidiszciplináris tudásra). Ezt figyelembe véve a Kutatóközpont a PTE valamennyi, Afrikával foglalkozó munkatársát, oktatási, kutatási egységét bevonja a munkába.

A tervezett Kutatóközpont elősegíti a legfrissebb kutatási eredmények elterjesztését a tágabb értelemben vett közép-európai régió vonatkozó kül-, gazdaság- és biztonságpolitikáinak, fejlesztési politikáinak megalkotási folyamatában. Összekapcsolja a felsőoktatást a munka világával, szem előtt tartva az eredmények hasznosíthatóságát. A felsőoktatás oldaláról új forrásokat aknáz ki, elsősorban a nemzetközi kutatási források elnyerésével.

A Központ jelentőséggel bír a magyar felsőoktatásban, hiszen az első ilyen jellegű kutatási centrum. A PTE életében továbbá fontos, hogy hozzájárul a Globális Dél teljesebb körű kutatásához – a PTE Ibero-Amerika Központ, a PTE TTK Földrajzi Intézet Ázsia Központ, a PTE Kelet-Mediterrán és Balán Tanulmányok Központja, valamint a PTE ÁJK Európa Központ tevékenységét kiegészítve, azokkal universitas szinten együttműködve. Így válhat teljessé az Észak-Dél reláció és a fejlődő világ kutatása, mindez az országban a PTE-n valósulhat meg ilyen összetetten. Amennyiben a PTE a közeljövőben nemzetközi kapcsolatok szakot kíván indítani, e körrel teljes lefedettséget képes adni, ezáltal az országban unikális tanulmányi programot tud kínálni.

Már létező és folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolataink tovább építésével, összehasonlító vizsgálatokkal, új metodológiák elsajátítását célzó tréningekkel, szakmai konferenciákkal, kiállításokkal, szellemi műhelyekkel (workshopokkal) az a végső célunk, hogy Magyarország és a tágabb összefüggésben Kelet-Közép-Európa meghatározó szereplőjévé váljunk az Afrika-kutatás és az afrikanisztika terén.