Munkatársak

A Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék részéről vezető munkatársak:

 • Dr. Tarrósy István Ph.D. habil. egyetemi docens; központvezető
 • Bagi Judit, PhD-hallgató; a központ titkára

A Bölcsészettudományi Kar más tanszékeiről további munkatársak:

 • Dr. Fekete Mária C.Sc. habil. egyetemi docens, Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
 • Dr. Szamosi Gertrud, egyetemi adjunktus, Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
 • Szilasi Ildikó, Ph.D. hallgató, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program

A Természettudományi Karról további munkatárs:

 • Dr. Trócsányi András Ph.D. egyetemi docens, Társadalomföldrajzi- és Urbanisztikai Tanszék

Az Általános Orvostudományi Karról további munkatárs:

 • Prof. Dr. Ternák Gábor D.Sc. egyetemi tanár, Infektológiai, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Intézet, jelenleg Magyarország nagykövete Nigériában

Az Állam- és Jogtudományi Karról további munkatárs:

 • Dr. Szabó Gábor Ph.D. habil. egyetemi docens, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

Külső munkatársak:

 • Dr. Búr Gábor C.Sc. habil. egyetemi docens, ELTE (az Afrikanisztika MA program vezetője)
 • Dr. T. Horváth Attila Ph.D., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtára
 • Dr. Suha György Ph.D., főiskolai tanár, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, nagykövet, a Gambiai Köztársaság tb. konzulja
 • Morenth Péter, az ITD Hungary afrikai szakértője, a Lesothói Királyság tb. konzulja
 • Dr. Türke András, Ph.D. docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Europa Varietas Intézet vezetője
 • Dr. Marsai Viktor, Ph.D. egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Dr. Besenyő János, Ph.D., ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóműhely vezetője